ریاضیات دبستان برای بزرگتر ها بسیار آسونه

این شورا در آموزش ریاضی به کودکان دبستانی و پیش دبستانی، بر بازی به عنوان روش مؤثر تأکید کرده­اند. کودکان در قالب بازی با درک واقعیت­ها و کنترل مهارت­های شخصی به تعادل دست می­یابند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش دانشآموزان به ریاضی است. بازی گزینه­ای آرمانی برای تعامل بین مدرسه و دنیای کودکان است و با توجه به اینکه میزان افت تحصیلی در درس ریاضی از مشکلات رایج دانش­آموزان ایرانی در همه پایه­های تحصیلی است (پهلوانصادق، فرزاد و نادری، 1384)، بنابراین از عوامل مهمی که روی نگرش و عملکرد ریاضی دانش­آموزان مؤثر است می­توان از آموزش ریاضی به طریق بازی نام برد. چقدر از ضعفهای موجود در حوزه درس ریاضی به سیستم آموزشی برمیگردد؟ اگر هر نوع سیستم آموزشی ای در کشور باشد ولی ما از این نکته غفلت کنیم، نمیتوانیم موفق شویم. بنابراین هر چند قرار نیست که همه انسان ها ریاضیدان شوند، اما لازم است که همه ما ریاضی را بفهمیم، مفاهیم مهم و پایه ای آن را بشناسیم و در حد مطلوبی آن را فرابگیریم. بنابراین برای یاد گیری مفاهیم ضروری می باشد.

آموزش ریاضی دبستان

یعنی نتایج تحقیقات سالتز نشان داد كه یادگیری ( اعم از یادگیری مفاهیم ریاضی ) همراه با حركت ( بازی ها ) بهتر صورت می گیرد. و یک نفر از ایران به عنوان سخنران مدعو کنگره بینالمللی ریاضیات دعوت شده و اینها نشان میدهد که ریاضیات در ایران جایگاه خود را دارد و معلمان ایرانی تلاش بسیاری کردند که ریاضی را خوب آموزش دهند و نتیجه آن افرادی هستند که از ایران در سطح بینالمللی شناخته شدهاند. در ایران و بسیاری از کشورهای جهان تلاش شده که از اول دبستان دانشآموزان را از ریاضی بترسانند، مهمترین درس را ریاضی معرفی میکنند ولی به این مفهوم که اگر تو ریاضی را خواندی و موفق شدی در بقیه درسهایت هم موفق میشوی ولی همین مسئله باعث ایجاد اضطراب در دانشآموزان میشود. درس های شانزدهم تا بیستم در دسته بندی بخش پنجم ریاضی اول ابتدایی قرار می گیرند . متأسفانه در سالهای اخیر در دبستان با پدیدهای به اسم آمادهسازی دانشآموزان برای آزمونهای ورودی مدارس خاص روبهرو هستیم، که این پدیده دنبالهرو مسئله کنکور است، که کنکور یکزمانی فقط سالهای آخر دبیرستان را تحت شعاع قرار میداد ولی الان از پیش از دبستان تا دورههای عالی دانشگاهی، کنکور ها ، آموزش ریاضی را تحت تأثیر قرار میدهند. This data has been created with the help of GSA Content Generator DEMO.

ما باید کاری کنیم که ریاضیات جالب، زیبا، قشنگ و بهصورت کاربردی در زندگی روزمره برای دانشآموزان دبستان تدریس شود. توجه ما باید به دبستان باشد و کاری کنیم که افراد نابغه و خوشذوق به شغل آموزگاری جذب شوند و اگر چنین افرادی جذب شوند خودشان به دنبال روشهای جدید میگردند، یاد میگیرند و تدریس میکنند. کاری که در خانه ریاضیات انجام میشود همان کاری است که در آموزشوپرورش انجام نمیشود و باید این خلاء را در سیستم آموزشی با الگوسازی جبران کنیم. اما رویکرد سیستم آموزشی و نحوه معرفی درس ریاضی از سوی معلمان به دانشآموزان، اغلب آنها را نسبت به درس ریاضی بدبین کرده و بسیاری از خلاقیتهای دانش آموزان در این زمینه را در نطفه خفه میکند. این نتیجه با یافتههای تحقیق آیتی(1375)، نشان میدهد، چنانچه معلم از نوارهای ویدئوئی آموزش درس ریاضی(کتاب فیلم) استفاده نماید، موفقیت بیشتری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان خواهد داشت تا اینکه بخواهد بدون استفاده از وسایل آموزشی تدریس کند، و نیز با تحقیق میرحسینی و محمودی(1386) که نشان داد حتی استفادهی اندک از رایانه نیز میتواند نقش مهمی در بهبود کیفی نگارش دانشآموزان داشته باشد و رایانه میتواند به عنوان ابزار مفید و خلاقیت زا در امر آموزش زبان انگلیسی به کار گرفته شود این تحقیقات میتواند به طور غیر مستقیم سؤال تحقیق را تأیید کند، زیرا نوارهای ویدئوئی و برنامههای کامپیوتری به عنوان نرمافزارهای آموزشی به شمار میروند.

دانشآموزان از طریق تعامل با یکدیگر میآموزند و آموختهها و تجارب خود را به یکدیگر انتقال میدهند. در این نوشتار استادبانک می کوشد روش تدریس ریاضی اول ابتدایی را ارائه دهد تا راهنمای خوبی برای معلمان و دانش آموزان عزیز باشد. ج – روش ارائه قاعده ها: مقصود از این روش، ارائه قاعده و دستورهای خاصی است که دانش آموز با استفاده از آنها، اعمال و یا مسائلی را که الگویی از این قاعده هستند به انجام می رساند. مقصود از این روش، ارائه قاعده و دستورات خاصی است که دانش آموز با استفاده از آنها، اعمال و یا مسائلی را که الگویی از این قاعده هستند به انجام می رساند. اگر بتوانید ۷ مسئلهی مختلف را در یک مبحث ریاضی به درستی حل کنید، یا اینکه اگر مسئلهای را پس از چند ماه دوباره دیدید، باز هم قادر به حل آن باشید٬ میتوان گفت که آن مفهوم را درک کردهاید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *