دانلود فیلم آموزش ریاضی اول ابتدایی – ویدئوی تدریس اول دبستان

تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش با نرمافزار SPSS صورت گرفت و برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. روشها: پژوهشگر برای مشاهده تغییر باورهای دبیران پیش و پس از اجرای آموزش کارگاهی به شیوه نرم­افزاری، از روش نیمه تجربی دو گروهی با پیش و پس آزمون استفاده کرده است. نتیجهگیری: با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه­گیری کرد که توسعه دانش و تغییر باورهای دبیران ریاضی نسبت به استفاده از فناوریهای به روز در زمینه تدریس ریاضی بر اساس امکانات مدرسهای و محدودیتهای سازمانهای آموزش و پرورش استانهای مختلف کشور بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، هدف اصلی بررسی تأثیر آموزش ریاضی بر اساس مدل محتوایی-پداگوژیکی و فناورانه (TPACK) بر تغییر باورهای دبیران دوره متوسطه در خصوص میزان بهکارگیری نرمافزارهای آموزش ریاضی در فرآیند تدریس بوده است. این نتیجه با یافتههای تحقیق آیتی(1375)، نشان میدهد، چنانچه معلم از نوارهای ویدئوئی آموزش درس ریاضی(کتاب فیلم) استفاده نماید، موفقیت بیشتری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان خواهد داشت تا اینکه بخواهد بدون استفاده از وسایل آموزشی تدریس کند، و نیز با تحقیق میرحسینی و محمودی(1386) که نشان داد حتی استفادهی اندک از رایانه نیز میتواند نقش مهمی در بهبود کیفی نگارش دانشآموزان داشته باشد و رایانه میتواند به عنوان ابزار مفید و خلاقیت زا در امر آموزش زبان انگلیسی به کار گرفته شود این تحقیقات میتواند به طور غیر مستقیم سؤال تحقیق را تأیید کند، زیرا نوارهای ویدئوئی و برنامههای کامپیوتری به عنوان نرمافزارهای آموزشی به شمار میروند.

آموزش ریاضی دبستان

كودكانی كه نمره پایینی در كنترل هیجانات، تكانهها و توجه میگیرند، مهارت ریاضی اندكی نیز در مهد كودک دارند؛ یعنی ما میتوانیم به كودكان كمک كنیم كه خودكنترلی بهتری به دست آورند. اضطرابها منجر میشود كه كودک از پرداختن به درسهایی مثل ریاضی طفره رفته و والدین را با مشكل مواجه كند. با توجه به این که امتحان نوبت دوم درس ریاضی پایه اول ابتدایی تمام مباحث آموزش داده شده در این کتاب درسی را شامل می شود ، لذا نیاز به مطالعه سوالات بیشتر و متنوع تری نیز دارد ، بنابراین برای آشنایی بیشتر دانش آموزان اول دبستانی با نوع سوالات امتحانی نوبت دوم ریاضی اول ابتدایی و رفع نگرانی والدین و دانش آموزان از بابت تنوع سوالات این درس ، در این قسمت چند سری از نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی اول ابتدایی قرار گرفته است . بنابراین والدین نباید برای بالا بردن مهارتهای ریاضی کودکشان او را مجبور به شمردن طوطیوار کنند. این مفهوم برای بالا بردن مهارتهای ریاضی كودكان كاربرد دارد. تحقیقات اخیر نشان داده است كه بالا بردن مهارتهای ریاضی دوران كودكی روی رشد خودكنترلی هیجانات كودک تأثیرگذار است. آنها تا قبل از ۵ و حتی ٧ سالگی هنوز نمیتوانند آموزش رسمی را آغاز كنند و این مسأله دقیقاً بازتاب رشد مغزی كودک شما است. Data has been created by GSA Content Generator DEMO!

در این بازی یک سبد گردو جلوی دستتان بگذارید و نخست با دست راست یک مشت گردو بردارید، بعد به كودک بگویید: «حدس بزن چند تا گردو در دستهای من هست؟ » وقتی او حدس زد، گردوها را روی میز بچینید و با دست چپ یک مشت گردو دیگر بردارید و دوباره بپرسید: «حدس میزنی چند تا گردو توی دست چپم است؟ درواقع میتوان گفت، با بهبود شرایط اقتصادی، دسترسی دانشآموزان به کتابها و دیگر وسایل کمکدرسی بیشتر میشود. معمولا دانشآموزان به روشهای مختلفی تقسیم بندی را انجام میدهند و در نهایت اکثریت کلاس به یک جواب یکتا میرسند. اگر کارهای خانه را انجام می دهند بخواهید قاشق و کارد را در سمت راست و چنگال را در سمت چپ بشقاب قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دبیران ریاضی مقطع متوسطه استان خراسان شمالی میباشد که با استناد به فرمول کوکران، 73 نفر از آن ها به روش نمونه­گیری خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه کنترل (33 نفر) و آزمایش (40 نفر) قرار گرفتهاند. در ادامه قرار دادن فیلم های آموزشی درس های دانشگاهی به صورت رایگان، در این بخش فیلم آموزش درس ریاضی یک دانشگاهی را برای شما آماده کرده ایم.

از طرفی تهیه این دیویدی در کنار خرید کتاب درسی میتواند به فرزند شما کمک کند تا همگام با تمرینات کتاب درسی، نکات طلایی آن را با روشهای اصولی بیاموزند. در این مقاله سعی داریم شما را با آموزشهای رشدی ریاضی آشنا کنیم. 42 مداد داریم می خواهیم آنها را به دو دسته ی مساوی ( بین 2 نفر) به طور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر یا به هر دسته چند مداد می رسد. در این مقاله ، بازی دونه چند بازی ریاضی جذاب را معرفی می کند. ریاضیات باید به سایر موضوعات درسی و تجارب روزانه کمک کند. برای کمک به درک بیشتر کودکان از ریاضی و آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان، میتوانید راهکارهای زیر را به کار گیرید. پیشنهاد میشود تا تصمیم گیرندگان این حوزه با کمک نتایج این پژوهش به کشف و شناسایی دبیران مستعد در مناطق مختلف کشور بپردازند و با برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت از توانایی آنها در راستای ارتقاء کلی سطح دبیران ریاضی کشور بهره ببرند. رفتار مناسب و توجه به تمام شاگردها حین تدریس ریاضی: معلم ریاضی در رابطه با شاگردانش نباید این حق را به خودش بدهد که شاگرد را به دلیل اینکه یک نسل از او دیرتر به دنیا آمده است، یا چند سال از او کوچکتر است، پذیرنده همه حرفهایش بداند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *