بازی و ریاضی

به عنوان مثال یکی از این مجلات در گرایش منطق ریاضی مجله “The Journal of Symbolic Logic(JSL)” با ضریب تاثیر تقریبا 0.7 و ضریب مشخصه 0.005 و نتیجتا با امتیاز 0.0035 است! زمینبازی گنجینهای از فرصتهای آموزشی با رهبری کودکان است. در تمامی شعب سعی شده است برای هنرآموزان عزیزمان محیطی شاد و آرام با امکانات آموزشی و رفاهی فراهم گردد. حال آنکه کافیست فهرست برترین منطق ریاضی دانان جهان بررسی شده و دیده شود که چنین مجله ای جایگاه انتشار بهترین و عمیق ترین پژوهش های منطق ریاضی است. تجربه به دست آمده از بودن در محیط های آکادمیک داخلی و خارجی و همنشینی با محققین با تحقیقات بسیار عمیق در داخل یا خارج از کشور نشان می دهد که هر راه حلی مبتنی بر ضرب و تقسیم صرف یک سری شاخص های عددی برای رشته ریاضیات محض منجر به به دست آوردن معیارهایی اوریب، معیوب و غیر واقعی خواهد شد و تنها راه حل تشکیل کمیته ای انسانی به منظور بررسی کیفی مجلات و پژوهشگران برتر خواهد بود. This has been generated with GSA Content Generator DEMO.

بازی و ریاضی

از منظری بدبینانه البته تصمیم گیرندگان اعتقادی به انجام تحقیقات عمیق در ریاضیات محض ندارند که در این صورت ایراد گرفته شده به لیست مجلات برتر وارد نخواهد بود، هرچند در این صورت به نگرش تصمیمگیرندگان از تحقیقات بنیادی، ایرادات بسیار جدی تری وارد است و باید در ایتدا سعی در اصلاح آن دیدگاه ها نمود! «لوسی ریکروفت اسمیت»، سردبیر و توسعهدهنده در دانشکده ریاضیات کمبریج میگوید: «این مسأله که داستانهای چه کسی را روایت میکنیم، به کدام فرهنگ امتیاز قائل میشویم و کدام شکل از دانش را برای یادگیری رسمی نهادینه میکنیم، ناگزیز تحت تأثیر میراث استعمار غربی ماست.» این معلم پیشین ریاضیات هماکنون یکی صداهای بلند در عرصه آموزش ریاضیات است و درباره تفاوتها بین برنامههای درسی ریاضی در جهان مطالعه میکند. عددنویسی نشانهای سیستمی است که در آن نمادهای عددی باهم جمع میشوند و یک مقدار را نشان میدهند، همچنانکه در مثال فوق رسم دو گوسفند برای نشاندادن مقدار آن است.

افرادی که در رشد شناختی دچار ضعف هستند نمی توانند در مواردی مانند درک صورت مسئله ریاضی، درک مفهوم عددی و انتخاب روش موثر شمارش موفقیت چندانی به دست آورند. فیبوناچی در فصل اول اثر دانشنامهایاش، با اشاره به سیستم عددنویسی که امروزه کودکان در مکتب میآموزند، مینویسد: «۹ رقم وجود دارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ که بهوسیله آنها و همچنین علامت ۰ که در عربی صفر نامیده میشود میتوان هر عددی را به شیوهای که توضیح داده خواهد شد نوشت.» با معرفی سیستم اعداد هندی-عربی ، ریاضیات ناگهان به صورت قابلاستفاده در دسترس همگان قرار گرفت. بیتالحکمه در سال ۱۲۵۸ در جریان محاصره بغداد به دست مغولها ویران شد (طبق افسانهها، رنگ آب رودخانه دجله از جوهر دستنوشتههایی که از این کتابخانه به رود انداخته شده بود، سیاه گشته بود) اما اکتشافات صورت گرفته در این فرهنگستان منجر به معرفی زبان ریاضی قدرتمندی شد که بعدا امپراتوری اسلامی، اروپا و در نهایت کل جهان را فراگرفت.

برای تصور عظمت این کتابخانهی بزرگ به «دژ وستروس» یا «کتابخانه هاگوارتز» فکر کنید، اما یک چیز درباره بیتالحکمه مسلم است: اینکه این فرهنگستان آغازگاه رنسانسِ فرهنگیِ شد که مسیر ریاضیات را کاملا تغییر داد. در این تلاش تواناییهای روانشناختی انسان است که قابلیتهای لازم را در اختیار او میگذارد تا به شناخت محیط و اصلاح یا تغییر دادن آن دست یابد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که بعد از مجله ” Annals of Mathematics ” دیگر مجلات بسیار معتبر ریاضی محض مانند “Journal of the AMS “، “Advances in Mathematics” و “Transactions of the AMS” به ترتیب دارای ضریب تاثیرهای 3.7 ، 1.65 و 1.2 و ضریب مشخصه 0.018 ، 0.051 و 0.033 هستند. درباره مجله ” Annals of Mathematics ” می توان به این نکته توجه کرد که پروفسور میرزاخانی که در سال 2014 موفق به دریافت مدال فیلدز شده اند دو مقاله از مجموع 15 مقاله خود را در این مجله منتشر کرده اند. This post has been done by GSA Content Generator DEMO!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *