ادواردو سانز د کابزون: ریاضیات ابدی است

آموزش مفاهیم ریاضی در سه مرحله به شرح زیر ارائه میشود. دورههای آموزش عالی و کارگاهها را در آنجا برگزار میکنیم و در آن دورههای ریاضی را با شیوههای جدید به افراد آموزش میدهیم. یکی از ایدههای جدید بنیادگذار شهر ریاضی، استفاده از ریاضی به عنوان زبان دوم است. مثلا این روشها میتواند آموزش ریاضی از طریق داستان یا آموزش ریاضی به عنوان زبان دوم و مانند اینها باشد. بنابراین آنها را جمع کردم که شد مجموعهای با عنوان «30 پند، 30 طریق». سپس روی دو تا از آنها دست گذارید و دوباره سوال کنید که حال چند گل می بیند؟ وقتی از او در مورد فلسفه پرداختن به ریاضی از راههایی غیرمتداول و جدید میپرسیم، میگوید: به این فکر کردم که افراد زیادی هستند که دوست دارند مشکل ریاضیشان را حل کنند ولی دوست ندارند به صورت رسمی و با فرمولهای ریاضی باشد. دکتر میرزاوزیری میگوید که پیش از این از هر کتابی که منتشر میکرده فقط به اندازهای که هزینه چاپ کتاب بعدیاش تأمین شود تعدادی را میفروخته و مابقی را به صورت رایگان در اختیار دانشآموزان قرار میداده است، اما مدتی است با گسترش شبکههای اجتماعی، آثارش را به صورت رایگان در اختیار همگان قرار میدهد: الان که کتابخریدن خیلی سخت شده است دیگر کتاب کاغذی چاپ نمیکنم و پیدیاف کتابها را میگذارم تا علاقهمندان استفاده کنند.

از طریق معما» بوده است.

از او در مورد ترجمه شدن آثارش هم میپرسیم که میگوید: خیلی از کتابها هست که امکان ترجمه ندارد. برای همین، کتابها و مطالب را در بستههای کوچک ارائه میدهم و بازخورد خیلی خوبی هم از مردم گرفتهام. مطالعه مقاله موارد لزوم تدریس خصوصی ریاضی هم مفید است. مثلا کتابی نوشتهام که صفحات فردش یک داستان و صفحات زوجش یک داستان است یا کتاب دیگرم، «اشتباه سوزنبان»، جمله به جمله از اول به آخر یک داستان است و جمله به جمله از آخر به اول یک داستان دیگر، و اینها را نمیشود به زبانی دیگر ترجمه کرد. چند موضوع ریشهای پیدا کردهام که اگر آنها را یاد بگیرند، گام اول را برداشتهاند؛ یا مثلا کتاب دیگری که چند سال پیش نوشتهام «یادگیری ریاضی از طریق معما» بوده است. در این میان عموماً ریاضیات کاربردی را به شاخهای از ریاضی میگوییم که کاربرد عملی مشخصی داشته باشد برای مثال در اقتصاد، کامپیوتر، فیزیک یا آمار و احتمال کاربرد داشته باشد و ریاضی محض نیز به شاخهای گفته میشود که به نظریهپردازی ریاضی میپردازد اما باید توجه داشت که امروزه این دو گرایش آنچنان درهم ادغام شدهاند که مرزی را نمیتوان بین آنها مشخص کرد. اگر اینطور باشد، آدمآهنیها باید با هم اجتماعی تشکیل دهند، ولی میبینیم که اینگونه نیست.

ریاضی ویژه کودکان

شاید ساده ترین توضیح در مورد علت یادگیری ریاضیات، آن باشد که ریاضیات با زندگی ما و به طور کلی با جهان اطراف ما عجین شده است. او در توضیح این ایده میگوید: میتوانیم ریاضی را به این صورت نگاه کنیم که زبانی برای ارتباط با طبیعت و جامعه و حل و بیان مشکلات باشد. به این طریق که ابتدا از بین نواحی شهر تبریز 2 منطقه 1 و 3 به صورت تصادفی انتخاب شد و از بین دو منطقه انتخاب شده دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند و از هر دو مدرسه از هر کدام یک کلاس چهارم ابتدایی به صورت تصادفی انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. این خیلی بهتر از این است که منتظر روند چاپ و نشر کتاب باشیم. مجموعه “کودک باهوش من” بر اساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان ۳ ساله تهیه شده است. شاید یکی از دلایلش این باشد که کسی که میخواهد علمی را آموزش دهد باید به آن تسلط داشته باشد و اگر کسی بخواهد در مورد ریاضی این کار را بکند باید علاوه بر ریاضی با ادبیات هم آشنا باشد.

This post was generated by GSA Content Generator DEMO.

دکتر مجید میرزاوزیری، عضو هیئت علمی و استادتمام دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین بنیادگذار شهر ریاضی، در طول چند سال گذشته سعی کرده است با روشهایی نوین و خلاقانه، نوجوانان و جوانان را با ریاضی آشتی دهد یا علاقه به این درس را در آنان ایجاد کند. همچنین به نظر میرسد ارتباط برقرار کردن بین راه حلها و خلاصه شدن بحث به دست معلم و بررسی انواع استدلالها از نظر سطح اعتبارشان، و آشنا ساختن دانشآموزان با محدودیت استدلال استقرایی عامل دیگری در بهبود توانایی استدلال ریاضی دانشآموزان بوده است. همچنین در انواع دیگر این بازی به جای قراردادن عدد 4 در همه معادلات، از اعداد قراردادی دیگری مانند سال تاریخ تولد فرد منظور می شود. همچنین هیجان و احساس در یادگیری و بهیادسپاری خیلی مؤثر است. راهاندازی مراکزی در دانشگاه فردوسی از مصداقهای این روند روبهرشد است که این استاد ریاضی به آن اشاره میکند و میگوید: مرکزی را که در بیرون دانشگاه داشتیم به داخل دانشگاه انتقال دادهایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *