آموزش ریاضی در پیش دبستان شامل 5 موضوع اصلی است: راهنمای مربیان

اگـر آمـوزش از طریق بازی صورت بگیرد، دانشآموزان زودتر مطالب را میفهمند و دیرتر فراموش میکنند. کاری که در خانه ریاضیات انجام میشود همان کاری است که در آموزشوپرورش انجام نمیشود و باید این خلاء را در سیستم آموزشی با الگوسازی جبران کنیم. یکزمانی روی سر در مدرسهها نام بزرگان علم و دانشمندان بود ولی الان اسم سرمایهدارانی روی مدارس به چشم میخورد که مدرسه میسازند؛ چون ما به آموزشوپرورش اهمیت کافی ندادیم و آموزشوپرورش بهجایی رسیده که سرمایهدارانی مدرسه می سازند که برخی از آنها اصرار دارند نامشان بر سر در مدرسه نقش ببندد. ولی متأسفانه این روحیه در آموزشوپرورش ما وجود ندارد، کوچک انگاری آموزشوپرورش بهطورکلی در سطح جامعه و کوچک انگاری دبستان در آموزشوپرورش باعث شده که ما اصل مطلب یعنی توجه به دبستان را نادیده گرفته و تأثیر مخرب آن را در دورههای بعدی ببینیم. به دلیل اینکه سلسله مراتب یادگیری ریاضی را داریم، اگر کسی در دبستان یا حتی سال اول ریاضی را بهخوبی یاد نگیرد سالهای بعد با مشکل مواجه میشود که ممکن است این روند در درسهای دیگر به این شدت نباشد. در ایران و دیگر کشورها چقدر روشهای نوین آموزش ریاضی به کار گرفته میشود؟ ما باید کاری کنیم که ریاضیات جالب، زیبا، قشنگ و بهصورت کاربردی در زندگی روزمره برای دانشآموزان دبستان تدریس شود. Article has been created by GSA Content Generator Demoversion.

آموزش ریاضی دبستان

6-آیا استفاده از نرمافزارهای آموزشی بر یادگیری مفهوم فاصله(دور و نزدیک) در کودکان پیش از دبستان تأثیر دارد؟ بنا بر یک روایت، وی نود سال زیست، و بنا بر روایتی دیگر هشتاد سال. یکی دیگر از مزیتهای خرید آموزش مفهومی ریاضی سوم دبستان رهپویان دانش و اندیشه، تقویت توانایی دانشآموزان در حل مسئله و درک بهتر مفاهیم ریاضی است. نگاره درس اول شامل مفاهیم چپ، راست، بالا، پایین، ردیف، ستون، جلو، پشت و وسط است. 2007) بین انگیزش بالا، نگرش مثبت و اضطراب پایین با عملکرد ریاضی رابطهی قوی یافتند. که در حال حاضر برای اغلب دانش آموزان جذابیت دارد برای آموزش ریاضی بسیار مؤثر و لازم است؛ معلم می تواند با استفاده از جذابیت این ابزارها و مدیاهایی که دارند کیفیت آموزش را بالا ببرد و دانش آموزان نیز با این روش از یادگیری ریاضی لذت خواهند برد. از بازی های ریاضی که تنوع و جذابیت این درس را بیشتر کند استفاده شود. بلکه باید به دانش آموز بیاموزد که چگونه برای خودش برنامه ریزی کند. هیچ گاه نمی توان برای همه یک نسخه را پیچید و همه ما می دانیم که برنامه ریزی برای هر شخص به صورت مجزا و با توجه به توانایی ها و زمانی که برای مطالعه در طی روز اختصاص میدهد فرق دارد اما یکسری نکات در رابطه با برنامه ریزی صحیح اصولی وجود دارد که رعایت این اصول باعث دسترسی راحت تر به موفقیت خواهد شد.

درنتیجه باید تلاش شود که از همان سالهای اول دبستان بچهها از ریاضی لذت ببرند و آن را در زندگی روزمرهشان به کار ببرند. در ایران و بسیاری از کشورهای جهان تلاش شده که از اول دبستان دانشآموزان را از ریاضی بترسانند، مهمترین درس را ریاضی معرفی میکنند ولی به این مفهوم که اگر تو ریاضی را خواندی و موفق شدی در بقیه درسهایت هم موفق میشوی ولی همین مسئله باعث ایجاد اضطراب در دانشآموزان میشود. و یک نفر از ایران به عنوان سخنران مدعو کنگره بینالمللی ریاضیات دعوت شده و اینها نشان میدهد که ریاضیات در ایران جایگاه خود را دارد و معلمان ایرانی تلاش بسیاری کردند که ریاضی را خوب آموزش دهند و نتیجه آن افرادی هستند که از ایران در سطح بینالمللی شناخته شدهاند. بخش سوم درس ریاضی اول ابتدایی دروس نهم تا درس دوازدهم این کتاب درسی را شامل می شود . دوره آموزش ریاضی دوم ابتدایی به صورت تدریس خصوصی ریاضی دوم دبستان می باشد که با کمک ابزار های کمک آموزشی توسط معلم ریاضی به دانش آموز آموزش داده می شود. این دوره آموزشی به صورت تدریس خصوصی ریاضی اول دبستان است که سعی شده با کمک ابزارهای کمک آموزشی دوره ای مفیدتر برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی باشد.

آموزش و یادگیری مفهومی ریاضی پایه اول تا ششم ابتدایی برای دانش آموزان دبستانی بسیار اهمیت دارد. یادگیری دروس ریاضی دانشگاهی نیز مانند دروس ریاضی متوسطه و دبستان، نیاز به تمرین و تکرار دارد. آموزش مفهومی کتاب ریاضی ششم برای دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون های ورودی مدارس برتر را دارند و یا می خواهند مقطع متوسطه را با آمادگیی مطلوبی آغاز کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما اجازه دهید از کانت نقل قول کنم که گفت: ” تمام شناخت انسان، با شهود آغاز می شود، سپس به فهم و درک منجر شده و بالاخره به ایده ها ختم می شود. یادگیری با عمل و آگاهی شروع می شود، به کلمات و مفاهیم می رسد و باید به عادت های ذهنی خوب،ختم شود.این، هدف عمومی تدریس ریاضی است، توسعه عادت های ذهنی خوب در هر دانش آموز تا حد امکان، به طوری که از پس هر نوع مسأله برآید.پس ” می شنوم و فراموش می کنم.” چیزهایی که فقظ می شنوید، سریع فراموش می کنید. نصیحت خوب، به سرعت فراموش می شود. چیزهایی که با چشمان خودتان می بینید، بهتر به خاطر آورده می شود، اما وقتی که آن را با دست های خودتان انجام می دهید، واقعاً آن را درک می کنید. بنابراین، شعار این است که:” می شنوم و فراموش می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *