قوانین مقررات

قوانین و مقررات:

۱-  در صورت دانلود هر فایل آموزشی فقط یک بار قابل استفاده میباشد

۲- فروش و دانلود فایل بر هر فردی دیگر به صورت رایگان حق و حقوق معنوی دارد

۳- در صورت مشکل در فایل های دانلودی میتوانید از طریق پیام جهت آموزش ارتباط بر قرار کنید

طراحی و اجرا: سورنا